L’Oréals ambition är att agera som ett ansvarsfullt företag i samhället. Vi vill göra världen till en vackrare plats. Vi sätter stort värde på ärlighet och tydlighet och vi är fast beslutna att skapa starka och långvariga relationer med våra kunder – relationer som bygger på förtroende och ömsesidig nytta. I linje med denna filosofi är det viktigt att skydda din integritet och med denna Personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Såvida det inte krävs ett uttryckligt medgivande enligt personuppgiftlagarna i ditt land samtycker du, genom att använda dessa Medier (enligt definitionen nedan), till att (i) personuppgifter samlas in och används enligt vad som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy, och att (ii) dina personuppgifter överförs till länder utanför ditt land (även till länder utanför Europeiska unionen).


 • VAD OMFATTAS AV DENNA PERSONUPPGIFTERSPOLICY?

 • Denna Personuppgiftspolicy gäller för alla webbplatser, applikationer, online tävlingar och andra onlineinitiativ som ägs eller arrangeras av ett företag inom L'Oreal Group och där personuppgifter behandlas (”Media”). Personuppgiftspolicyn gäller därmed inte för tredje parts webbplatser, inte heller de som eventuellt nämns eller hänvisas till med länkar på eller i våra Medier. 

  Observera att denna Personuppgiftspolicy kan kompletteras med lokala bestämmelser om detta krävs enligt ditt lands lagstiftning. Vi ber dig granska dessa på våra Medier.        


 • VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

 • Med ditt samtycke kan vi komma att samla in och behandla alla eller vissa av följande uppgifter när du använder våra Medier:

  • Uppgifter som du lämnar när du (i) fyller i ett formulär, (ii) laddar upp inlägg eller annat innehåll online, (iii) deltar i någon form av tävling eller kampanj (iv) registrerar på onlinetjänster (t.ex. applikationer och sociala medier) eller (v) när du kontaktar oss och delar med dig av:
   • förnamn och namn
   • e-postadress
   • kön
   • telefonnummer
   • postadress
   • ålder/födelsedatum
   • din åsikt om våra produkter
   • särskilda önskemål som du har när du kontaktar oss (främst för arkivering)
   • foton eller videoklipp av dig
  • Vi kan be dig att fylla i undersökningar som vi använder för forsknings- och statistikändamål.

 • HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

 • Vi använder främst dina uppgifter vid kontakt med dig och för att förmedla de tjänster som du har begärt, och särskilt när vi svarar på dina förfrågningar eller genom att regelbundet skicka nyheter och information om våra produkter, våra varumärken, våra initiativ och/eller våra Medier som kan vara av intresse för dig. 

  Vi använder även din information för att förbättra din digitala upplevelse av våra Medier, för att förstå ditt intresse för våra Medier och dess innehåll, hantera ditt onlinekonto, bekräfta dina registreringar för våra initiativ, hantera dina betalningar, se till att våra Medier fungerar på det mest effektiva sättet för dig och på din dator, samt för att skydda dig mot potentiella bedrägliga transaktioner.  


 • REGISTRERAR VI DIN IP-ADRESS OCH ANVÄNDER VI COOKIES?

 • Vi kan komma att registrera din IP-adress och din webbläsartyp för systemadministrativa och/eller statistiska ändamål och utan att identifiera annan enskild information.
  Under vissa omständigheter använder vi även cookies. En cookie är en liten fil som innehåller bokstäver och siffror. Den placeras på din enhet när du använder våra Medier. Vi använder cookies främst för att kunna identifiera dig nästa gång du besöker våra Medier och för att visa innehåll som överensstämmer med dina intressen.   

  Webbläsare är oftast inställda på att som standard acceptera cookies men du kan enkelt ändra den här inställningen i din webbläsare. Observera att om du väljer att stänga av cookies kan du kanske inte använda delar av våra Medier. 

  Mer information om cookies finns här. 


 • HUR KAN DU KOMMA ÅT DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Du kan alltid kontakta oss via post, e-post eller telefon (se kontaktinformationen i användningsvillkoren för det Media du använder) om du har frågor angående denna Personuppgiftspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter.
  Om du hittar eventuella fel i uppgifterna eller om du tycker att de är ofullständiga eller felaktiga kan du även kräva att vi korrigerar eller kompletterar uppgifterna.  
  Du kan även neka användning av dina uppgifter i marknadsföringssyften eller för delning till tredje part för detta ändamål. 
  Du kan slutligen kräva att vi raderar alla uppgifter vi har om dig. Observera att vi kan bevara dina uppgifter för arkiveringsändamål (särskilt om det krävs enligt lag). 


 • DELAR VI DIN INFORMATION?

 • Förutom vad som anges i denna Personuppgiftspolicy eller när du gett ditt samtycke kan vi dela din information med anställda inom L'Oreal Group eller med våra tjänsteleverantörer (till exempel webbyråer som hanterar vissa onlineinitiativ åt oss) och/eller partners för ovan nämnda ändamål, och endast när det är absolut nödvändigt för att utföra de anförtrodda uppgifterna. Dessa personer kan komma att kontakta dig direkt med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss.
   
  Observera att vi kräver att våra tjänsteleverantörer endast får använda dina uppgifter för att utföra de begärda tjänsterna. Vi ber även dessa affärspartners att alltid agera enligt tillämpliga sekretesslagar och noggrant hantera sekretessen för dina data. 


 • VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

 • Din information lagras i våra eller våra tjänsteleverantörers databaser. 

  Under vissa omständigheter, och främst av tekniska skäl, kan dessa databaser finnas på servrar som är placerade utanför landet där du ursprungligen angav uppgifterna (även utanför Europeiska unionen). 


 • ÖVERFÖR VI DINA UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET?

 • L'Oréal Group är ett internationellt företag och för att optimera kvaliteten för de tjänster vi levererar kan kommunikation av ovan angivna information medföra att personuppgifter överförs utanför ditt hemland och/eller till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vars lagstiftning om skydd av personuppgifter skiljer sig från tillämpliga lagar inom Europeiska unionen.

  I sådana fall säkerställs med omfattande och relevanta åtgärder för plats, organisation, förfaranden, teknik och personal att säkerheten och sekretessen upprätthålls för personuppgifterna.


 • FÖRVARAS DINA UPPGIFTER SÄKERT?

 • Vi strävar alltid efter att förvara dina uppgifter så säkert och skyddat som möjligt, och endast under den tid som krävs för att uppnå det mål som eftersträvas genom hanteringen. I detta perspektiv vidtar vi lämpliga säkerhetsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att i största möjliga omfattning förhindra ändringar, förluster eller obehörig åtkomst till dina uppgifter. 
  I vårt Media för e-handel hanterar vi dina betalningsuppgifter med standardmetoder inom branschen (som t.ex. PCI DSS).  

  Observera att vi från tid till annan kan ändra denna Personuppgiftspolicy. Ändringar publiceras på denna sida. 

   

 • LOKALA BESTÄMMELSER SVERIGE

 • L'Oréal Sverige AB, Org. nr 556048-3314, Gustavlundsvägen 22, 167 15 Bromma, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar inom ramen för denna Personuppgiftspolicy och i enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204.
  Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära information om hur dina personuppgifter behandlas av L’Oréal. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av dig själv till L'Oréal Sverige AB till postadressen ovan samt innehålla både namn och personnummer.